Smart HR-supportWaarom HR-support en advies?

Waarom HR-support en advies?

Elk bedrijf met personeel, groot of klein, heeft te maken met personeelsmanagement (Human Resources Management/HRM). De mensen in een organisatie maken het verschil. Zij bepalen voor een groot deel het onderscheidend vermogen en dus het succes van een organisatie.

HRM en goed werkgeverschap

Medewerkers van organisaties met aandacht voor HRM en goed werkgeverschap blijken gemotiveerder, gezonder en productiever te zijn. Bovendien hebben deze organisaties een grotere aantrekkingskracht op talent én op de klant.

De impact van HRM is zichtbaar in:

  • Lager ziekteverzuim
  • Hogere productiviteit
  • Grotere motivatie en betrokkenheid personeel
  • Groter innoverend vermogen
  • Grotere flexibiliteit
  • Goede werksfeer en arbeidsomstandigheden

Mooie resultaten die je met jouw organisatie graag realiseert, maar de wet- en regelgeving is ingewikkeld en personeelsmanagement kost veel tijd. Bij het hebben van personeel komen ook zorgen, verantwoordelijkheden en verplichtingen kijken.

Goede HR-support en advies zijn onmisbaar als je echt het beste uit je mensen, en dus uit je organisatie wil halen.

Is dit niet erg kostbaar en alleen voor grote bedrijven weggelegd? Niet als je het smart aanpakt. Met Smart HR-Support heb je je eigen HR-afdeling ter beschikking voor minder dan de kosten van een fte.